Projecten

Op deze pagina vindt u de gegevens van zo veel mogelijk van onze projecten. U kunt hiernaast selecteren naar land waarin het project is uitgevoerd, naar thema, of naar soort opdrachtgever. Deze database bevat de projecten van zowel Ligtermoet & Partners als van BVA en Timenco. Waar mogelijk vindt u het door ons opgeleverde rapport als downloadbare pdf.

Programmamanagement Tour de Force

Projectnummer: 1631
Land: Nederland
Opdrachtgever: Tour de Force
Bedrijf: L&P
Datum: december 2016
Rapport: Agenda Fiets 2017-2020, Utrecht/Rotterdam/Den Haag, december 2016

De gezamenlijke overheden willen ‘de kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan de bereikbaarheid, gezondheid, stedelijke en regionale ontwikkeling van Nederland. Koos Louwerse heeft van begin af aan als kwartiermaker met de ‘Tourleiding’ en de ‘ploegleiders’ de organisatie uitgewerkt en is daarna aangebleven als programmamanager. In de ‘Tourleiding’ is de bestuurlijke betrokkenheid van de overheidspartijen gewaarborgd. Elk van de zes ploegen is aan het werk met een specifiek onderwerp dat dat de fietsambities substantieel vooruit kan helpen, zoals technologie, ketenmobiliteit of gezondheid. De ploegen zijn samengesteld uit deelnemers vanuit wegbeheerders, openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en mobiliteitsbedrijven.
Ook in 2017 is Koos bij de Tour betrokken. Hij gaat als programma-manager door met o.a. het voorbereiden van vergaderingen van de Tourleiding en het Tourbureau, het coördineren van de Tourploegen, het organiseren van een inspiratiedag en de jaarlijkse Fietstafel en het coördineren van de communicatie over Tour de Force.