•  

Voetgangersbeleid Utrecht

Voetgangersbeleid Utrecht

  • Datum: 29/10/2014

De gemeente Utrecht ontwikkelt momenteel een actieplan voetgangers in het kader van het programma Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Het verbeteren van de positie van de voetganger draagt bij aan diverse doelen van de gemeente (o.a. bereikbaarheid, leefbaarheid, toegankelijkheid, economie, verkeersveiligheid).
De uitgangspunten voor een positief voetgangersklimaat zijn het creƫren van meer ruimte voor de voetganger en het verbeteren van het routenetwerk. Daartoe kiest de gemeente voor een pragmatische aanpak: aanwijzen van gebieden die de komende periode aan onderhoud onderhevig zijn en bij de (her)inrichting daarvan oog hebben voor voetgangers.

Hiervoor zijn de volgende vier stappen voorzien:
1. selectie van gebieden/projecten waar ontwerp vanuit voetgangersperspectief meest wenselijk is
2. afspraken maken met programma-managers van de betreffende gebieden
3. duidelijke opdrachten formuleren binnen die projecten en organiseren van stakeholderbijeenkomsten
4. uitvoering projecten

Wij ondersteunen de gemeente hierbij, om samen te zorgen dat het voetgangersbelang goed in de projecten verankerd wordt en concrete resultaten op straat oplevert.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage