•  

Verkeer op Goeree-Overflakkee

Verkeer op Goeree-Overflakkee

  • Datum: 16/01/2017

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV-GO) heeft ons gevraagd om een onderzoek naar de problematiek van het (zware) landbouwverkeer op Goeree-Overflakkee uit te voeren. Dit onderzoek is verbreed tot een inventarisatie van de knelpunten op het gehele terrein van verkeer en mobiliteit. Daarvoor moeten dan ook beleidskaders opgesteld worden, in de vorm van een Integrale Visie op Verkeer en Mobiliteit voor Goeree-Overflakkee.

In onze aanpak gebruiken we nadrukkelijk onze uitgebreide ervaring met betrekking tot de problematiek van landbouwverkeer. Voor de integrale visie spreken daar bovenop met 'alle' belanghebbenden op het eiland. Dat varieert van bewoners, dorpsraden, belangenverenigingen tot ambtenaren van de verschillende overheden en vertegenwoordigers van ondernemers. Veel van deze partijen zitten ook in het RPV.

We inventariseren de ervaren knelpunten, destilleren daaruit de grote lijn en brengen deze samen in een rapportage die houvast biedt voor het verkeersbeleid van Goeree-Overflakkee voor de komende jaren.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage