•  

Verkeer in de Slimme Stad - 12 mei

Verkeer in de Slimme Stad - 12 mei

  • Datum: 23/03/2015

Op 12 mei is het congres 'Verkeer in de Slimme Stad' in Utrecht. Wij delen daar onze kennis over de kansen van deelconcepten in mobiliteit: In en meer nog buiten Nederland zijn inmiddels vele systemen van bikesharing en autodelen operationeel. Uberpop zet de taxiwereld op stelten. De belangrijkste individuele vervoermiddelen krijgen iets collectiefs. Juist in mobiliteit is dit delen of lenen of handig huren groot aan het worden. Grootse trends als ‘nieuwe economie of ‘deeleconomie’ worden juist in mobiliteit realiteit. De trendbreuk die de witte provo-fietsen in 1965 al wilden bereiken?
Ligtermoet & Partners deed verschillende onderzoeken naar de kansen voor deelfietsen en deelauto’s in diverse steden in Nederland en buitenland. Met de kennis die we in deze projecten hebben opgedaan, willen we meer orde scheppen in de veelheid aan termen en benamingen van de deel-wereld. Strakkere termen om duidelijker te krijgen wat meer en minder gerelateerd is: welke concepten horen bij elkaar en wat is de kern die deze concepten vergelijkbaar maakt en afwijkend van andere? Dan wordt ook duidelijk wat er, kijkend voorbij de nieuwe benamingen, functoneel meer en minder nieuw is. En zo komen we ook bij de ultieme vraag: Wat lijkt er meer en minder kansrijk? Wat kan ICT bijdragen, wat zijn randvoorwaarden, waar lukt het wel en waar niet, en waarom. Wat ís ‘lukken’ eigenlijk? We sluiten af met aanbevelingen voor wat een gemeente of provincie in Nederland nú kan doen om de kansen van ‘mobiliteitsdelen’ in de slimme stad te benutten.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage