•  

Utilitair Fietsverkeer in Zeeland - een provinciebreed hoofdnet

Utilitair Fietsverkeer in Zeeland - een provinciebreed hoofdnet

  • Datum: 20/09/2014

In opdracht van de Provincie Zeeland hebben we een Provinciebreed Hoofdnet Utilitair Fietsverkeer opgesteld. Utilitair wil zeggen: gericht op het bereiken van bestemmingen, zoals een bedrijf, de school, de winkel. Het kan ook een recreatieve bestemming betreffen (het strand, de zwemplas etc.) of een NS-station of busstation, maar géén recreatief 'rondje fietsen'. Een belangrijk uitgangspunt voor het fietsnetwerk is de zwaarte van de fietsverbindingen. Alleen routes met minstens 250 fietsers per etmaal maken onderdeel uit van het provinciebrede netwerk.

Het netwerk dient als bouwsteen voor het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan dat door de Provincie in 2015 opgesteld wordt. De netwerken voor verschillende vervoerwijzen vormen belangrijke pijlers. De afgelopen jaren is in Zeeland – met betrokkenheid van alle wegbeheerders – gewerkt aan een nieuwe wegencategorisering voor het gemotoriseerd verkeer. Verder zijn er kwaliteitsnetten ontwikkeld voor goederenvervoer en landbouwverkeer. Binnenkort wordt het hoofdnet voor het openbaar vervoer vastgelegd. Voor elk van deze netten zijn/worden kwaliteitseisen vastgelegd, waarop de wegen worden getoetst, uitmondend in knelpunten-overzichten waar de komende jaren samen aan gewerkt gaat worden in het kader van het programma infrastructuur van het PVVP.

Middels het gezamenlijk - provinciebreed - utilitair fietsnetwerk zullen alle 15 Zeeuwse wegbeheerders dezelfde uitgangspunten hanteren voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Tevens zijn gezamenlijk de grootste knelpunten bepaald. Zodoende kunnen schaarse financiële middelen zo kosteneffectief mogelijk ingezet worden.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage