•  

Toelating landbouwvoertuigen

Toelating landbouwvoertuigen

  • Datum: 10/03/2016

In opdracht van het CROW voeren wij een project uit rond de invoering van de 40 km/h-grens voor landbouwvoertuigen en het toelatingsbeleid van wegbeheerders. Er verandert nogal wat in de regelgeving voor landbouwvoertuigen: rijbewijs, kentekening en nu snelheidsverhoging. Er is een besluit genomen over op welke wegen een snelheidsverhoging van 25 km/h naar 40 km/h mogelijk gemaakt kan worden. Wegbeheerders hebben daarbij behoefte aan een afwegingskader om te bepalen wat dit voor hun wegen betekent. Wij inventariseren op welke wegen en met welke criteria tot nu toe werd besloten over toelating van landbouwvoertuigen en hoe dat verandert met de nieuwe mogelijke maximumsnelheid. Uiteindelijk leidt dit tot een handige tool waarmee wegbeheerders de nieuwe regels in de praktijk kunnen toepassen.

Meer informatie? Mail Govert de With

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage