•  

SPI Snelheid: risico-gestuurd werken

SPI Snelheid: risico-gestuurd werken

  • Datum: 13/04/2016

De ongevallenregistratie is niet meer geschikt als enige bron om de aanpak van verkeersonveiligheid op te baseren. De wens bestaat om de maatregelen meer te gaan baseren op risico’s. Die worden dan in beeld gebracht met Safety Performance Indicators. Snelheid is zo’n bekende risicofactor. Hoge snelheid is niet alleen een oorzaak van ongevallen, het heeft ook grote invloed op de ernst van letsel. Rijkswaterstaat-WVL heeft ons opdracht verleend om een verkenning te doen naar de toepasbaarheid van risico-gestuurd werken in het verkeersveiligheidsbeleid van regionale en lokale partijen. We analyseren de wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland en gaan op zoek naar zinvolle en handzame indicatoren en naar kansrijke werkwijzen voor de praktijk. Eind van dit jaar worden resultaten besproken in het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Bereikbaarheid.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage