•  

ROCOV Oost

ROCOV Oost

  • Datum: 30/03/2016

In Overijssel, Gelderland en Flevoland werken de provincies al enige tijd samen bij de de uitvoering van het openbaar vervoerbeleid en het beheer van de elf gebieds- en lijnconcessies in landsdeel Oost. De vier betrokken ROCOVs (Overijssel, Twente, Gelderland en Flevoland) hebben al regelmatig gezamenlijk overleg over grensoverschrijdende onderwerpen en afstemming van hun advisering. Nu de provincies ook beleidsmatig meer willen samenwerken doemt de vraag op of de vier ROCOVs niet intensiever zouden moeten samenwerken in één ROCOV Oost. Dat biedt mogelijk voordelen in bundeling van krachten maar mag niet ten koste gaan van de betrokkenheid bij de eigen regio. Ligtermoet & Partners gaat samen met de ROCOV-leden een verkenning doen naar een passend arrangement van samenwerking.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage