•  

Brochure OV voor Statenleden

Brochure OV voor Statenleden

  • Datum: 02/10/2014

In maart 2015 vinden in Nederland verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten. Nieuw gekozen leden werken zich dan in op hun nieuwe portefeuilles. Zo’n inwerkperiode is geen sinecure. Statenleden zijn parttime politici die worden geacht het werk te combineren met een normale dienstbetrekking. Het is zaak om snel hoofd- en bijzaken in de nieuwe materie te kunnen herkennen.

In opdracht van CROW-KpVV hebben wij een brochure samengesteld waarin de belangrijkste kwesties in het openbaar vervoer inzichtelijk worden gemaakt. De onderwerpen zijn toegelicht met praktijkvoorbeelden. Vakjargon is zoveel mogelijk vermeden. De brochure is in oktober 2014 gepubliceerd door het Kennisplatform CROW en tevens hier te vinden.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage