•  

Landbouw- en vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland

Landbouw- en vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland

  • Datum: 08/07/2015

De Regio Midden-Holland heeft ons gevraagd om de problematiek rond landbouw- en zwaar vrachtverkeer in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. De regio is vol en druk, maar kent tegelijkertijd ook heel veel kleine, smalle plattelandswegen. Daarbij komt dat de bodem (laagveen) op veel plaatsen slap is en het daardoor lastig is om bijvoorbeeld wegen te verbreden.

We inventariseerden de locaties waar veel verkeer is en zoveel mogelijk van de daarbij optredende problemen in 4 sessies per deelgebied. Daarbij waren alle belanghebbenden (landbouwers, loonbedrijven, transportbedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, regio en provincie) aanwezig. Het van elkaar horen wat er speelt was op zichzelf al erg zinvol. Met de aldus verzamelde informatie gaan wij aan de slag om per soort probleem een principe-oplossing te formuleren. Deze confronteren we vervolgens met de knelpunten, waarna we een breed gedragen advies hebben voor de provincie, regio en de daarin gelegen gemeenten.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage