•  

Hoofdroutenetwerk Fiets Zuid-Holland

Hoofdroutenetwerk Fiets Zuid-Holland

  • Datum: 30/01/2013

Wij gaan de provincie Zuid-Holland ondersteunen bij het opstellen van een Provinciaal Hoofdroutenetwerk Fiets. Dit net moet bestaan uit de belangrijkste interlokale fietsroutes. Het bepalen welke routes wel en welke niet tot het provinciaal hoofdnet behoren, moet zoveel mogelijk gebeuren op basis van beschikbare feitelijke informatie over aantallen interlokale fietsers. Waar deze feitelijke informatie ontbreekt, zullen aanvullend tellingen worden verricht. Ook de fietsroutedelen met veel interlokale fietsers die binnen de kom zijn gelegen, zullen worden opgenomen in het provinciaal hoofdnet. Onderdeel van opdracht vormt ook het benoemen van het ambitieniveau voor de kwaliteit van de routes en het bepalen van een methodiek om prioriteiten te kunnen stellen. Dit alles moet de provincie Zuid-Holland in staat stellen om het beschikbare geld vooral te besteden aan het oplossen van de belangrijkste knelpunten op de zwaarste fietsverbindingen.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage