•  

GVVP Veere vastgesteld

GVVP Veere vastgesteld

  • Datum: 31/05/2017

Onlangs is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van de gemeente Veere vastgesteld door de gemeenteraad. Wij schreven het GVVP volgens onze inmiddels beproefde methode, met veel aandacht voor de inbreng van alle stakeholders. We spraken met politiek, dorpsraden, belangengroepen en bedrijven. De gemeente Veere omvat het grootste gedeelte van Walcheren. Dat betkeent dat beslissingen altijd in samenspraak genomen moeten worden met andere wegbeheerders (provincie, waterschap). We werden het eens over een visie waarin de kernen zo veel mogelijk autoluw worden en over 8 thema's op het gebied van verkeersinrichting. Per thema is een lijst met concrete maatregelen vastgelegd in een investeringsprogramma.

Meer informatie? Mail Koos Louwerse

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage