•  

GVVP Molenwaard vastgesteld

GVVP Molenwaard vastgesteld

  • Datum: 27/02/2017

Onlangs is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) van de gemeente Molenwaard vastgesteld. Wij schreven dit plan in nauwe samenwerking met de gemeente en andere belanghebbenden. Molenward is een landelijke gemeente in Zuid-Holland met 13 kernen. Het verkeersbeleid zoals verwoord in het GVVP heeft vanzelfsprekend als doelen om te zorgen voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Verkeer is echter geen doel op zich, deze doelen staan ten dienste van de economie, duurzaamheid en sociale participatie.

Meer specifieke richting is er doordat we samen met de gemeente de visie formuleerden dat Molenwaard rustige kernen heeft, en een goede regionale ontsluiting. "Molenwaard biedt leefomgevingen zonder grote verkeersproblemen". Deze specifieke visie zorgt dat het GVVP goed past bij Molenwaard. Op basis van de visie is het GVVP verder uitgewerkt in drie groepen beleidskwesties:
- 5 locatiespecifieke problemen
- algemene beleidslijnen
- kwesties die op het bord van andere overheden liggen

Het hele GVVP en de beraadslagingen in de gemeenteraad daarover, zijn te vinden via https://raad.gemeentemolenwaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/21-februari/19:30/Gemeentelijke-Verkeer-en-Vervoerplan-Molenwaard

Meer weten? Mail Dirk Ligtermoet

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage