•  

GVVP Molenwaard

GVVP Molenwaard

  • Datum: 20/10/2015

De gemeente Molenwaard wil een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) opstellen, uitmondend in een concrete uitvoeringsagenda. In de voorgangers van deze fusiegemeente (Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld) was slechts beperkt beleid vastgelegd op het gebied van verkeer en vervoer. Er is inmiddels een RVVP Alblasserwaard/Vijfheerenlanden vastgesteld, dat een kader biedt voor het gemeentelijk verkeersbeleid. Voldoende reden om nu met een GVVP Molenwaard een krachtige beleidsvisie neer te zetten, uitmondend in concrete maatregelen.

Molenwaard is een gemeente met veel kleine kernen, met daartussen wegen die beheerd worden door waterschap of provincie. Wij maakten vaker GVVP’s in dergelijke gemeenten. De vraag van Molenwaard spreekt ons aan omdat er nadrukkelijk zowel om een visie als om een concrete uitvoeringsagenda gevraagd wordt. In de opzet van het project komt die combinatie ook terug. We verzamelen input van veel verschillende partijen en schrijven dan een GVVP in vier delen: Ten eerste een visie en een beoordelingskader. Daarbij twee delen met maatregelen, waarbij we onderscheiden wat wel en niet in de invloedssfeer van de gemeente ligt. Voor maatregelen die wel essentieel zijn, maar buiten de eigen invloedssfeer liggen, past overleg met andere overheden. De maatregelen en acties die Molenwaard in hoofdzaak ‘zelf’ kan uitvoeren worden de echte uitvoeringsagenda.

Meer informatie? Mail Koos Louwerse

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage