•  

GVVP gemeente Veere

GVVP gemeente Veere

  • Datum: 03/08/2015

De gemeente Veere heeft ons opdracht gegeven een GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) te schrijven. Veere is één van de 13 Zeeuwse gemeenten en beslaat het grootste deel van Walcheren. In de gemeente Veere zijn diverse kleine plaatsen, met daartussen waterschaps- en provinciale wegen.

Veere moet zien te dealen met verschillende vormen van dynamiek:
• de dynamiek van het toerisme in de kustzone, door groei en verandering van het toeristisch aanbod, langere verblijfsduur van toeristen, e.d., die druk zetten op bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kustzone, de kernen en op het platteland
• de dynamiek van wijzigende verkeersstromen, door de aanleg van de N57 en daarop aansluitende nog lopende discussie over de ideale ontsluiting van de kustzone
• de dynamiek van een groeiend gebruik van de elektrische fiets door ouderen (eigen bewoners en toeristen); de opkomst van de elektrische auto; de speed-pedelec, etc.
• de dynamiek van steeds mondiger wordende burgers, bedrijven en organisaties, met uitgesproken meningen over verkeer(sveiligheids)problemen en -oplossingen
• de dynamiek van de politiek en beleid, met wisselende politieke coalities/voorkeuren/wensen met lange-termijn doelen en korte-termijn effecten en kansen

Om met deze dynamiek om te kunnen blijven gaan, maken we samen met alle belanghebbenden een GVVP met vier kernelementen, die we de afgelopen jaren naar volle tevredenheid hebben toegepast in eerdere GVVP’s:
A. Een consistente visie die primair buiten/boven verkeer start
B. Een eenduidig beoordelingskader binnen verkeer
C. Een kader voor regelmatige monitoring en evaluatie van het beleid
D. Een flexibele programmering van projecten/maatregelen/acties

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage