•  

Fietsvisie Zuid-Holland

Fietsvisie Zuid-Holland

  • Datum: 17/08/2015

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat de provincie Zuid-Holland het huidige fietsplan wil herijken. Wij gaan daarom meewerken aan het opstellen van een nieuwe Fietsvisie 2015-2025. Daaraan worden een beleidsprogramma en een uitvoeringsprogramma met concrete acties, maatregelen en projecten gekoppeld. De fietsvisie vormt ook input voor de update van het Programma Mobiliteit, welke tegelijkertijd moet plaatsvinden.

We halen inhoudelijke input voor de Fietsvisie onder andere uit:
• een eerdere verkenning die dit voorjaar is uitgevoerd
• een nadere inventarisatie van thema’s, kwesties en kansen waar de provincie in het afgelopen jaar mee te maken kreeg (bijv. hoe ga je om fietsers op turborotondes)
• een verkenning van nieuwe ontwikkelingen in de laatste maanden, landelijk (bijv. de Tour de Force) en regionaal (bijv. de beleidsontwikkeling bij de MRDH)

Voor meer informatie, mail maja@ligpart.nl

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage