•  

Fietsplan Zuid-Holland unaniem aangenomen

Fietsplan Zuid-Holland unaniem aangenomen

  • Datum: 26/05/2016

Onlangs is het Fietsplan van Zuid-Holland unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Wij speelden een grote rol bij de totstandkoming van dit fietsplan. We hielpen bij de organisatie van gesprekken met belanghebbenden (mede-overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners), dachten mee over de speerpunten en schreven mee aan het uiteindelijke stuk. In het fietsplan maakt de provincie keuzes voor de provinciale inzet ten aanzien van fietsgebruik in Zuid-Holland voor de periode 2016 tot 2025. In het nieuwe fietsplan ligt voor de provinciale inzet de focus op optimalisatie fietsnetwerken (voor fietsen van A naar B en recreatief fietsen), fiets in de keten (aansluiting tussen auto, OV, fiets, wandelen) en innovatieve, energieneutrale fietspaden. De provincie gaat nu werken aan veilige, aantrekkelijke en logische routes die de fietser helpen om vaker en verder te fietsen. In deze aanpak zetten we in op aandacht voor gedrag en fietsveiligheid, samenwerking en continu leren.

Meer informatie is te vinden via http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsverkeer/@12956/fietsen/

Meer weten? Mail Govert de With

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage