•  

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

  • Datum: 21/12/2015

Sinds medio 2014 verzorgt L&P in opdracht van de provincie Zuid-Holland procesbegeleiding bij de uitbreiding van stallingscapaciteit bij stations in Zuid-Holland. Samen met ProRail en de gemeenten wil de provincie de planontwikkeling en realisatie versnellen in het kader van het ProRail Actieprogramma Fietsparkeren. De provincie draagt ook financieel bij. Ligtermoet & Partners ondersteunt de samenwerking tussen de betrokken partijen; we brengen ze aan tafel en adviseren over locatie, kwaliteit, aantrekkelijkheid van alternatieve oplossingen en toezicht & handhaving. Wij ondersteunen de provincie bij het programmabeheer, prioritering en subsidiekader. Voor enkele stations is het definitief ontwerp inmiddels gereed en wordt in 2016 de uitbreiding daadwerkelijk gerealiseerd.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage