•  

Fiets- en voetgangersoversteken in Waddinxveen

Fiets- en voetgangersoversteken in Waddinxveen

  • Datum: 26/05/2015

Binnen de gemeente Waddinxveen is regelmatig discussie over het wel of niet in de voorrang leggen van fietsoversteken, al dan niet in combinatie met voetgangersoversteken. Een ander probleem is de grote verscheidenheid aan kruispuntontwerpen met diverse elementen van snelheidsremming, markering en bebording.
Wij gaan voor de gemeente duidelijke beleidsregels opstellen over de voorrang voor fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom en leveren de benodigde onderbouwing van die regels. Tevens schetsen wij een aantal voorbeeld-oversteken zodat de gemeente kan komen tot een heldere en uniforme inrichting van oversteken. Hierdoor zullen de gebruikers vanzelfsprekend het verkeersgedrag tonen wat van hen verwacht wordt. Op basis van de beleidsregels en voorbeeld-overstreken toetsen we bestaande oversteeksituaties en kruispunten. Resultaat is een uitvoeringsprogramma ter verbetering van de grootste knelpunten op het fiets- en voetgangersnetwerk.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage