•  

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

  • Datum: 04/07/2016

Naast het secretariaat van diverse reizigersoverleggen in het OV voeren wij sinds vorig jaar een aantal extra activiteiten uit. Met name Themabijeenkomsten, werkgroep HOV/R-net en OV- en spoortafel Zuidelijke Randstad.

Ondersteuning themabijeenkomsten en coördinatie ROCOVs
De provincie Zuid-Holland wil met haar drie ROCOVs, naast de bestaande formele (advies)relatie, de informele relatie versterken. Daartoe organiseert zij themabijeenkomsten in een informele setting. Thema’s zijn onder andere: sociale veiligheid, reisinformatie, tarieven en toegankelijkheid.
Ook wil de provincie regelmatig overleggen met de drie voorzitters van de ROCOVs. Nieuw is het verder invulling geven aan een samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als vervoersautoriteit op het vlak van de relatie met consumentenorganisaties.

Onafhankelijk secretaris van de werkgroep HOV/R-net

In 2014 heeft de provincie Zuid-Holland een werkgroep HOV/R-net in het leven geroepen, waarin vertegenwoordigers van de provincie en van het Rocov Hollands Midden (RHM) met elkaar de ontwikkeling van R-net bespreken. De RHM zal de kennis en ervaring inbrengen van de consumenten van het openbaar vervoer. Wij voeren het secretariaat van dit overleg.

Ondersteuning ROCOVs m.b.t. OV- en spoortafel Zuidelijke Randstad
De provincie Zuid-Holland heeft met de ROCOVs afspraken gemaakt over de wijze waarop zij hun inbreng aan de OV- en spoortafel Zuidelijke Randstad invulling kunnen geven. De secretaris van de ROCOVs ondersteunt hen hierbij en voert hierover tussentijds overleg met de coördinator vanuit de provincie.

Dit komt bij het secretariaat van de Rocovs in Zuid-Holland en Utrecht en het secretariaat van het consumentenoverleg van het Nationaal OV Beraad dat we al langer naar tevredenheid uitvoeren.

Meer informatie? Mail Willemjan van de Wetering

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage