•  

Combineren netwerken Zeeland

Combineren netwerken Zeeland

  • Datum: 23/02/2015

In Zeeland zijn verschillende hoofdnetten vastgesteld; auto, fiets, landbouwverkeer, goederenvervoer en OV. Binnen die netwerken zijn knelpunten geïnventariseerd en gewogen. Voor het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoersplan is ons nu gevraagd om de netwerken te combineren. Dit biedt inzicht in de locaties waar verschillende knelpunten samenvallen en dus veel winst te behalen is. Sowieso is het waardevol om een overzicht te hebben van alle knelpunten, zodat ook goed kan worden bijgehouden wat er nog open staat en wat inmiddels is opgelost.

Om dit overzicht te maken, bepalen we eerst of alle netwerken nog kloppen. We voeren waar nodig netwerken en knelpunten in in GIS. We maken daarbij in verschillende netwerken onderscheid in netwerkniveau en benoemen daarbij ook de prioritaire knelpunten. Voor elk netwerk maken we een begeleidende tekst in een vergelijkbaar format. Tenslotte zijn we met alle verzamelde informatie in staat om een integrale prioritering te maken van wegen en gebieden waar heel veel samenkomt en waar de Provincie mee aan de slag kan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage