Koos Louwerse

Koos Louwerse

Koos studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1988 tot 1992 werkte hij als beleidsmedewerker overheidscontacten (‘public affairs’) voor de Nederlandse Spoorwegen. Vervolgens werkte hij vier jaar als communicatieadviseur bij adviesbureau Awareness in Den Haag. Begin 1997 sloot hij zich aan bij Ligtermoet Beleidsadvies. Koos’ werkervaring ligt volledig op het terrein van verkeer en vervoer. Aanvankelijk hoofdzakelijk binnen de sector openbaar vervoer, maar later ook op het gebied van fietsbeleid, vervoermanagement, verkeersveiligheid en breder verkeersbeleid.
Hij is in de eerste plaats procesmanager en organisator. Koos heeft veel ervaring en een grote expertise in het organiseren en leiden van beleidsprocessen met een groot aantal partijen.

Telefoon: 010 - 303 2998
Mobiel: 06 - 54 777 329
Mail: koos@ligpart.nl