Govert de With

Govert de With

Govert studeerde Bedrijfsinformatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn opleiding werkte hij gedurende vier jaar bij een marktonderzoeksbureau en aansluitend vijf jaar als beleidsadviseur voor de gemeente Amsterdam. In die functie gaf hij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over alle verkeersontwerpen en beleidsplannen die de fiets raken. Vrijwel dagelijks schoof hij aan tafel bij ontwerpers, beleidsambtenaren, bestuurders en bewoners om samen met hen op zoek te gaan naar oplossingen voor Amsterdamse verkeersproblemen.

Govert is gewend om gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen, naar waarde te schatten en toe te passen in een maatschappelijke context om tot een afgewogen oordeel te komen. Govert houdt ervan projectmatig te werken, is pragmatisch ingesteld en kijkt wat realistisch maximaal haalbaar is. Op het gebied van verkeer ligt zijn hart bij de technische oplossingen die het fietscomfort en de veiligheid verhogen.

Telefoon: 010 - 303 2998
Mobiel: 06 - 294 11 253
Mail: govert@ligpart.nl