Dirk Ligtermoet

Dirk Ligtermoet

Dirk studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam maar paste zijn onderzoekskennis en –vaardigheden hoofdzakelijk toe in de wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Hij werkte achtereenvolgens bij de Vrije Universiteit in Amsterdam (1986-1989), Research voor Beleid in Leiden (1989-1993), CEA in Rotterdam (1993). Eind 1993, startte hij zijn eigen adviesbureau Ligtermoet Beleidsadvies, dat met de komst van Koos Louwerse werd omgezet in Ligtermoet+Louwerse en na de toetreding van Peter Kroeze in Ligtermoet & Partners.

Dirk heeft zich vooral gespecialiseerd als onderzoeker in verkeersbeleid. Hij heeft vele onderzoeken en evaluatiestudies uitgevoerd voor landelijke kennisinstituten, ministeries, provincies en grotere gemeenten. Door zijn jarenlange onderzoek en adviezen voor achtereenvolgens het Masterplan Fiets en het Fietsberaad geldt Dirk als autoriteit op het gebied van fietsbeleid en ketenmobiliteit.

Telefoon: 010 - 303 2998
Mobiel: 06 - 2122 6563
Mail: dirk@ligpart.nl