Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Landelijk werkten we mee aan vele onderzoeken, publicaties en bijeenkomsten op het gebied van Duurzaam Veilig. We schreven mee aan de Handleiding Startprogramma Duurzaam Veilig. We stelden de communicatieplanning op voor de eerste fase van Duurzaam Veilig. We coördineerden de totstandkoming van het Werkdocument Duurzaam Veilig 2. We zorgden ervoor dat de kennis over Duurzaam Veilig een doorvertaling kreeg in het ASVV 2004, en eerder al in onderdelen van het Handboek Wegontwerp. Voor CROW verzorgden we de herziening van delen van de cursus Verkeersveiligheid. En voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer organiseerden we regio-bijeenkomsten over 30- en 60km gebieden. Voor RWS-DVS hebben we in 2009 nog een omvangrijke empirische studie uitgevoerd naar fietsongevallen op voorrangskruispunten en in 2010 een analyse van ernstige ongevallen op rijkswegen en naar de effecten van e-Call.

Op Provinciaal, Regionaal en Lokaal niveau schreven we diverse plannen op het gebied van verkeersveiligheid. Voor de provincies Flevoland, Utrecht en Zeeland schreven we het provinciaal verkeersveiligheidsplan. In Zeeland kreeg dit een vervolg met het opstellen van een kwaliteitsnet voor landbouwverkeer. Voor de gemeente Deventer maakten we het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. Voor de Rekenkamercommissie van Amersfoort onderzochten we de doeltreffendheid van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. Verder was verkeersveiligheid uiteraard een kernthema in de GVVP’s die we maakten voor middelgrote gemeenten als Goes, Heerde en Nunspeet. Tenslotte worden we regelmatig gevraagd om een verkeersveiligheidsadvies of een verkeersveiligheidsaudit over concrete verkeerssituaties, zoals over de stationsbrug in Middelburg, het stationsplein in Nunspeet, de inpassing van de Rijn-Gouwelijn in Leiden, de Lucasbrug in Utrecht en een grote scholengemeenschap in Raalte. We zijn bevoegd (gecertificeerd) voor het maken van verkeersveiligheidsaudits, die vooral op gemeentelijke niveau werden uitgevoerd.