Rijksoverheid

Rijksoverheid

Wij hielpen de Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat (incl. adviserende diensten) bij het voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van beleid. Voorbeelden daarvan zijn:  ondersteuning en evaluatie Masterplan Fiets
  strategisch beleid vervoermanagement
  beleid autodelen
  knooppunten- en locatiebeleid
  evaluatie consumenteninvloed in het openbaar vervoer
  onderzoek burgerinspraak MER-studies
  mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden (TOEKAN)
  onderzoek verkeerslachtoffers rijkswegen