Provincies, stadsregio’s en waterschappen

Provincies, stadsregio’s en waterschappen

Met de decentralisatie in het verkeer- en vervoerbeleid spelen provincies en stadsregio’s op het gebied van regionale infrastructuur, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en openbaar vervoer een centrale rol. Dat zien wij terug in de projecten die wij voor deze opdrachtgevers uitvoeren.  Friesland: reconstructie van de N381
  Overijssel: fietsplan, beleidsplan BDU
  Gelderland: verkeersveiligheid en RO
  Flevoland: beleidsplan verkeersveiligheid, beleidsplan BDU, secretariaat ROCOV
  Utrecht: verkeersveiligheidsplan, fietsplan
  Zuid-Holland: fietsveiligheid RijnGouw-tracé, secretariaat ROCOV, bereikbaarheid bedrijventerreinen, beleidsplan vervoermanagement, evaluatie bedrijfsvervoer
  Zeeland: beleidsplan en monitoring verkeersveiligheid, secretariaat ROCOV, kwaliteitsnet en monitoring landbouwverkeer
  Noord-Brabant: concessiemanagement, marketing OV, fietsconferenties, onderzoek fietsbeleid gemeenten
  Stadsregio Rotterdam: concessieverlening, concessiebeheer, regionaal spoor, vervoermanagement, evaluatie ROV, opzet en begeleiding ROCOV,
  Stadsgewest Haaglanden: fietsplan
  Bestuur Regio Utrecht: ontwikkeling fietsmonitor, verkeersveiligheidsplan
  Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: knelpunten landbouwverkeer
  Regio Midden-Brabant: evaluatie GGA, evaluatie Regiotaxi
  Waterschap Zeeuwse Eilanden: randweg Scharendijke, beleid langzame wegen
  VCC Rijnland: interim management
  VCC’s in Zuid-Holland: adviezen organisatie en strategie vervoermanagement
  VCC Brabant: evaluatie organisatie en strategie
  Stedenbaan: interim manager


Een volledig overzicht vindt u bij projecten onder "opdrachtgevers: provincies en regios".