Project- en procesmanagement

Project- en procesmanagement

Diverse adviseurs van Ligtermoet & Partners hebben hun sporen verdiend in het managen van complexe projecten en besluitvormingsprocessen. Bijvoorbeeld als projectmanager bij de aanleg van rijksweg 35 in Nijverdal en de ombouw van de N381 in Friesland. Als interim-programmaleider verkeer en vervoer bij het projectbureau Stedenbaan. Als interim-manager van een VCC. En als manager van diverse complexe planprocessen. Ook voor uw beleidsafdeling of projectbureau leveren wij de mensen die de kwaliteit en capaciteit van uw team op peil houden en ervoor zorgen dat doelen binnen tijd en budget gehaald worden. Zie voor meer informatie de brochure Projectmanagement, procesbegeleiding en detachering.
Detacheringbrochure