Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

Sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 hebben we enkele stadsregio's en provincies geadviseerd over de opzet van een Regionaal Overlegplatform voor Consumentenorganisaties met een belang bij Openbaar Vervoer. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland voeren wij het secretariaat van deze ROCOV’s. Voor het Zeeuwse OPOV deden wat dat van 2002 tot 2011. Op basis van die expertise hebben we in 2006 voor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer de landelijke evaluatie van de consumentenplatforms verricht. Voor het CVOV schreven we in 2003 delen van het Handboek Concessiebeheer. We adviseerden de provincie Noord-Brabant bij de ontwikkeling en implementatie van concessiemanagement.

Naast OV-concessies behoort ook OV-beleid (toegankelijkheid, financiering, marketing-beleid, infrastructuurstudies en regionaal spoorvervoer) tot onze expertise, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Zo waren wij betrokken bij zowel Stedenbaan als de Rijn-Gouwe Lijn. Voor de provincie Noord-Brabant evalueerden we de aanpak van de marketing van het OV. Voor het Europese Mediate project ontwikkelden we een methodiek voor de beoordeling en verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.