Monitoren en evaluatie

Monitoren en evaluatie

Hoewel vaak afspraken worden gemaakt om beleid en/of maatregelen en instrumenten te evalueren, gebeurt dat nog relatief weinig. Wij kunnen opdrachtgevers bijstaan bij het opzetten van effectieve en handzame monitoring en evaluatie. En met een eerlijke analyse en evaluatie van het behaalde resultaat.

Wat betreft fietsverkeer ontwikkelden we o.a. de monitormethodiek voor het programma Fiets File Vrij en een Fietsmonitor voor de Regio Utrecht. Verder evalueerden we eind jaren ‘90 het beleidsprogramma Masterplan Fiets van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In Tilburg evalueerden we het gemeentelijk Fietsplatform.

Voor de provincie Zeeland ontwikkelden we een monitor voor het verkeersveiligheidsbeleid. Voor de Stadsregio Rotterdam evalueerden we het ROV Zuid-Holland. Voor de Rekenkamercommissie van Amersfoort evalueerden we de doeltreffendheid van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid.

Als het gaat om openbaar vervoer evalueerden we in opdracht van de provincie Noord-Brabant het concessie-management en de aanpak van de OV-marketing. Voor de provincie Zuid-Holland evalueerden we de subsidieregeling voor bedrijfsvervoer. Voor de regio Midden-Brabant evalueerden we de Regiotaxi. Voor het ministerie van verkeer en Waterstaat evalueerden we de reizigersinspraak (via ROCOV’s) in Nederland.

Ook op andere beleidsterreinen voerden we evaluaties uit. Zo evalueerden we diverse beleidsprogramma’s van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (o.a. SVV-stad, Korte Ritten, Locatiebeleid, Vervoermanagement). Voor de provincie Noord-Brabant evalueerden we de GGA-aanpak. Verder evalueerden we het Tilburgs GVVP en het Brabantse VCC. Voor het BRU ontwikkelden we een pendelscan. Ook stelden we een evalutieformat op voor mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden (TOEKAN).