Landelijke kenniscentra

Landelijke kenniscentra

Onze lange ervaring en diversiteit aan opdrachten maken dat wij regelmatig gevraagd worden om voor kennisinstituten overzichtstudies te doen, themabijeenkomsten te organiseren of artikelen voor periodieken te schrijven.

Voor het Fietsberaad schreven we diverse publicaties en vele artikelen; we organiseerden en organiseren vrijwel alle themabijeenkomsten voor lokale beleidsmedewerkers; we hebben de kennisbank opgezet en houden die up-to-date; zo nu en dan verrichten we onderzoek, zoals over fietsongevallen op voorrangskruispunten.

Voor het KpVV maakten we een aantal brochures over uiteenlopende onderwerpen, van mobiliteitsmanagement tot concessiebeheer openbaar vervoer, van mobiliteitsbeleid voor gemeenten tot een handleiding over landbouwverkeer. Ook organiseerden we regiobijeenkomsten over de veiligheid van 30- en 60 km gebieden en over de BDU. Sinds 2010 maken we voor KpVV de Europaverkenner.
Voor het CROW schreven we o.a. de Handleiding Startprogramma Duurzaam Veilig, de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, de Leidraad Fietsparkeren en delen van het ASVV 2004.
Voor Novem deden we onderzoek naar het opnemen van vervoermanagement in branchegewijze Meerjarenafspraken Energiebesparing.