Fietsverkeer en fietsparkeren

Fietsverkeer en fietsparkeren

Ligtermoet & Partners heeft een omvangrijke, langdurige en veelzijdige deskundigheid en ervaring in fietsbeleid. Onze kennis van fietsgebruik, fietsbeleid, infrastructuur (voor de rijdende en stilstaande fiets) en campagnes, maakt dat we projecten zeer gedegen kunnen uitvoeren, uitmondend in passende, creatieve, vernieuwende adviezen en oplossingen.

Landelijk werkten we in de jaren ’90 al voor het roemruchte innovatieve beleidsprogramma Masterplan Fiets van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en thans werken we nog steeds voor zijn opvolger: het Fietsberaad. In al die jaren hebben we voor deze organisaties en ook voor andere landelijke kenniscentra als het CROW en RWS-AVV/DVS vele onderzoeken gedaan, projecten begeleid, publicaties en artikelen geschreven en ook een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd. Zo schreven wij in opdracht van het CROW de Ontwerpwijzer Fietsverkeer en de Leidraad Fietsparkeren. Voor het Fietsberaad schreven we diverse publicaties en vele artikelen over het fietsbeleid in Nederlandse en Europese steden; ook hebben we de kennisbank op de website van het Fietsberaad opgezet en houden die sindsdien up-to-date; sinds de start organiseren en leiden we ook vrijwel alle themabijeenkomsten van het Fietsberaad. Voor RWS-DVS hebben we in 2009 nog een omvangrijke empirische studie uitgevoerd naar fietsongevallen op voorrangskruispunten. Voor het Fietsberaad schreven we in 2010 de publicatie over enkelvoudige fietsongevallen.

Ook op Provinciaal, Regionaal en Lokaal niveau waren we betrokken bij diverse fietsplannen. Zo werkten we aan fietsplannen voor o.a. de gemeenten Tilburg, Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Leiden en Amsterdam, voor de stadsregio’s Haaglanden en BRU en voor de provincies Overijssel en Utrecht. In 2011 brachten we de voortgang van het fietsbeleid in de Brabantse gemeenten in kaart. Voor het waterschap Zeeuwse Eilanden deden we verschillende fietsprojecten. Ook voerden we diverse fietsscans uit van bedrijventerreinen in de regio Zuid-Holland Zuid. Verder was fietsverkeer uiteraard een kernthema in de GVVP’s die we maakten voor middelgrote gemeenten als Goes, Heerde en Nunspeet. Vanzelfsprekend speelde fietsverkeer ook een grote rol in de verkeersveiligheidsplannen die we maakten voor de provincies Flevoland, Utrecht en Zeeland. Tot slot worden we ook vaak gevraagd voor concrete infrastructurele adviezen: fietsbruggen in Middelburg, fietstunnels in Goes, fietsenstallingen bij grote stations als Amsterdam en Leiden, en diverse ontwerp-beoordelingen van wegen en kruispunten.

INTERNATIONAAL zijn we actief in België (via TIMENCO) en hebben we deelgenomen in enkele Europese fietsprojecten, zoals BYPAD (audit van fietsbeleid) en PRESTO (toolbox fietsvoorzieningen).
Fietsbrochure
L&P Fietsbrochure