Congressen en bijeenkomsten

Congressen en bijeenkomsten

Wij zijn actief in kennisoverdracht. Al meer dan tien jaar organiseren wij congressen, themabijeenkomsten, praktijkexcursies en workshops o.a. voor het Fietsberaad en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Wij kunnen voor u een gericht programma opzetten om kennis over te dragen, inzicht in de praktijk te vergroten of vaardigheden te trainen. Inhoud, schaal en doelgroep worden geheel afgestemd op uw doelstellingen.

Voorbeelden van congressen: het landelijk congres van het Fietsberaad, een landelijk symposium over autoluwe woonwijken, twee werkconferenties over fietsbeleid voor de provincie Noord-Brabant en een fietsdebat in Overijssel.

Voorbeelden van themabijeenkomsten: zie de website van het Fietsberaad - we organiseerden bijna alle 50 themabijeenkomsten tot nu toe; 8 regio-bijeenkomsten voor KpVV over 30- en 60 km gebieden en over de BDU.

Voorbeelden van workshops: workshops over landbouwverkeer in Zeeland; workshop over fietsparkeren in Amsterdam,

Voorbeelden van praktijkexcursies: voor het Fietsberaad organiseerden we fietsexcursies naar Den Bosch, Nijmegen, Zwolle en het Duitse Münster.