Beleidsplannen

Beleidsplannen

Beleidsplannen moeten een heldere visie bevatten, een veelbelovend streefbeeld, als kader en basis voor tastbare en haalbare doelstellingen, uitgewerkt in een strakke aanpak met praktische instrumenten en maatregelen.

Op het gebied van fietsverkeer werkten we mee aan de fietsplannen van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Leiden en Tilburg, van de stadsregio’s Haaglanden en BRU en van de provincies Overijssel en Utrecht.

We maakten verkeersveiligheidsplannen voor de provincies Flevoland, Utrecht en Zeeland. Voor de provincie Zeeland stelden we een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer op. Voor de gemeente Deventer maakten we het verkeersveiligheidsplan. Voor het ROV in Zuid-Holland schreven we het werkplan 2012-2013.

Als het gaat om breder verkeersbeleid, stelden we de GVVP’s op van de gemeenten Goes, Heerde en Nunspeet. We adviseerden de gemeente Gorinchem over de verkeersstructuur. Voor de gemeente Woerden schreven we een nota over parkeren in woonwijken. De provincie Overijssel en Flevoland adviseerden we over het BDU-beleid. Voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland schreven we de beleidsplannen Vervoermanagement.