L&P detachering [pdf]


L&P fiets [pdf]


L&P gemeenten [pdf]


L&P verkeersveiligheid [pdf]

Expertise

Ligtermoet en Partners adviseert over verkeersbeleid. Onze inhoudelijke expertise ligt bij verkeer en mobiliteit, met een focus op beleid. We zijn goed in het ontwikkelen, organiseren, vastleggen en evalueren van verkeersbeleid en alles wat daar bij komt kijken aan onderzoek en communicatie.

Veelzijdigheid is een belangrijk kenmerk van ons bureau, maar op een aantal thema's hebben we een sterke reputatie hoog te houden:
fietsverkeer en fietsparkeren
verkeersveiligheid
openbaar vervoer
integraal verkeersbeleid

Op deze thema's bieden we verschillende diensten aan:
het verrichten van onderzoek
het opstellen van beleidsplannen
het monitoren en evalueren van beleidsuitvoering en -effecten
het organiseren van congressen en bijeenkomsten
het verzorgen van project- en procesmanagement

Wij werken voor een brede groep van opdrachtgevers:
gemeenten
provincies, stadsregio's en waterschappen
rijksoverheid
landelijke kenniscentra
programmabureaus van Europa
gemeenten en gewesten in België via Timenco

Op alle overheidsniveaus volgen we actief de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en mobiliteit en maken deze toepasbaar in de beleidspraktijk van onze opdrachtgevers. Klik op één van de trefwoorden voor een korte indruk van onze expertise. Voor een uitvoeriger overzicht en beschrijvingen van alle door ons uitgevoerde projecten, verwijzen we naar het onderdeel projecten op deze website. Hier kunt u eenvoudig selecties maken naar thema en opdrachtgever. Ieder project kunt u aanklikken, waarna een korte projectbeschrijving volgt.