Traject snelfietsroutes Eindhoven

Traject snelfietsroutes Eindhoven

Vorig jaar ondersteunden we Eindhoven bij het opstellen van de Agenda Fiets! In het verlengde daarvan kijken we nu naar een concrete uitwerking van het fietsbeleid: Hoe kunnen verschillende snelfietsroutes... - Lees meer

GVVP Molenwaard vastgesteld

GVVP Molenwaard vastgesteld

Onlangs is het Gemeentelijk Vervkeer- en Vervoerplan (GVVP) van de gemeente Molenwaard vastgesteld. Wij schreven dit plan in nauwe samenwerking met de gemeente en andere belanghebbenden. Molenwaard is een... - Lees meer

Bijeenkomsten Fietsstraten CROW-Fietsberaad

Bijeenkomsten Fietsstraten CROW-Fietsberaad

Vorig jaar publiceerde CROW-Fietsberaad een discussienotitie over Fietsstraten. Hoe moeten ze eruit zien, wat is het toepassingsgebied, etc. De discussienotitie eindigde met 10 aanbevelingen voor een goede... - Lees meer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Secretariaat ROCOV’s
In 2017 verzorgen wij weer het secretariaat van diverse reizigersoverleggen en tevens het secretariaat van het consumentenoverleg in het NOVB (Nationaal OV Beraad). Samen met de... - Lees meer

Verkeer op Goeree-Overflakkee

Verkeer op Goeree-Overflakkee

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV-GO) heeft ons gevraagd om een onderzoek naar de problematiek van het (zware) landbouwverkeer op Goeree-Overflakkee uit te voeren. Dit... - Lees meer

Tour de Force: Agenda Fiets 2017-2020

Tour de Force: Agenda Fiets 2017-2020

Op 8 december 2016 is de Agenda Fiets 2017-2020 gepresenteerd tijdens de bestuurlijke Fietstafel van de Tour de Force. Zie tourdeforce2020.nl. De Agenda beschrijft de gezamenlijke doelen en acties van 23... - Lees meer

Fietsparkeren station Barendrecht

Fietsparkeren station Barendrecht

Rondom het station Barendrecht zijn diverse ontwikkelingen gaande. Het station wordt opgenomen in het netwerk van snelfietsroutes, er worden enkele nieuwe bouwprojecten gerealiseerd, de parkeerdruk wordt... - Lees meer

Knelpunten landbouwverkeer Kaag en Braassem

Knelpunten landbouwverkeer Kaag en Braassem

Nadat we vorig jaar in de regio Midden-Holland uitgebreid onderzochten hoe het landbouwverkeer over grotere afstand kan rijden, is de gemeente Kaag en Braassem met het vervolg bezig: Hoe kunnen we het best de... - Lees meer

Dataplatform Fiets

Dataplatform Fiets

CROW-Fietsberaad en Fietsberaad Vlaanderen houden zich gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van een dataplatform fiets (www.dataplatformfiets.nl). Veel stappen zijn al gezet en NHTV en Universiteit van Gent... - Lees meer

Landbouwverkeer provincie Utrecht

Landbouwverkeer provincie Utrecht

De provincie Utrecht gaat serieus aan de slag met de problemen met betrekking tot landbouwverkeer. Her en der in de provincie worden pilots uitgevoerd en wordt onderzocht welk soort maatregelen werkt en wat... - Lees meer

Fietsbaarheidsanalyse Luxemburg

Fietsbaarheidsanalyse Luxemburg

In de stad Luxemburg en omliggende gemeenten zit het fietsen duidelijk in de lift. Dat vraagt om een groter aanbod aan veilige en aangename functionele fietsroutes. Luxemburg ging daarvoor op zoek naar... - Lees meer

Projectleiding N381 Friesland

Projectleiding N381 Friesland

Al vele jaren is Peter Kroeze namens ons betrokken bij de aanpak van de N381 tussen Drachten en de Drents-Friese grens. Deze weg wordt volledig aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen. Peter is daarbij... - Lees meer

Nieuwe adviseur: Benjamin Schaipp

Nieuwe adviseur: Benjamin Schaipp

Vanaf half september begint Benjamin Schaipp als adviseur bij Ligtermoet & Partners.
Benjamin werkt tot op heden bij de gemeente Leiden, de laatste jaren vooral aan het fietsbeleid. Daarvoor ook... - Lees meer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Naast het secretariaat van diverse reizigersoverleggen in het OV voeren wij sinds vorig jaar een aantal extra activiteiten uit. Met name Themabijeenkomsten, werkgroep HOV/R-net en OV- en spoortafel... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.