Excursie Vlamingen in Nijmegen

Excursie Vlamingen in Nijmegen

Tijdens Velo-City was er een uitgebreide delegatie uit Vlaanderen in Nederland. Omdat de meesten van hen Amsterdam al kennen en omdat de schaal van Nijmegen beter toepasbaar is op Vlaanderen, wilden zij graag... - Lees meer

Evaluatie tramrotondes Rotterdam

Evaluatie tramrotondes Rotterdam

De tram heeft voorrang op het overige verkeer in de stad. Maar die algemene regel laat zich niet altijd gemakkelijk combineren met andere voorrangsregels, bijvoorbeeld op rotondes. Dat geeft soms aanleiding... - Lees meer

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

L&P ondersteunt de provincie Zuid-Holland in de procesbegeleiding bij de uitwerking van het bestuursakkoord fietsparkeren bij stations. Samen met ProRail en de gemeenten wil de provincie zorgen dat de... - Lees meer

Haagweg Rijswijk

Haagweg Rijswijk

Bij de herinrichting van de Haagweg is op het kruispunt met de Hoornbruglaan een tweerichtingenfietspad gemaakt. Ook na een periode van gewnning blijven er klachten komen over dit kruispunt en blijven er... - Lees meer

GVVP Veere vastgesteld

GVVP Veere vastgesteld

Onlangs is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van de gemeente Veere vastgesteld door de gemeenteraad. Wij schreven het GVVP volgens onze inmiddels beproefde methode, met veel aandacht voor de inbreng... - Lees meer

Evaluatie R-net 436/437 Dirksland-Rotterdam

Evaluatie R-net 436/437 Dirksland-Rotterdam

Ruim een jaar geleden ging de tweede R-net lijn in de concessie van provincie Zuid-Holland van start. Net als de eerste, R-net 400 tussen Leiden en Zoetermeer, gaan we nu ook tussen Dirksland en Rotterdam... - Lees meer

Landbouwverkeer rond de N231

Landbouwverkeer rond de N231

Als vervolg op ons onderzoek naar landbouwknelpunten in Midden-Holland zoomen we nu in op de N231. Dit is de weg tussen Alphen aan den Rijn en Uithoorn. Op de N231 onderscheiden we in totaal 10 deeltrajecten.... - Lees meer

Actualisatie landbouwroutes Zeeland

Actualisatie landbouwroutes Zeeland

We evalueren en actualiseren het “Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland” voor de provincie, waterschap en Rijkswaterstaat Zeeland, om zowel de bereikbaarheid, als ook de verkeersveiligheid in de provincie... - Lees meer

Evaluatie avondvaarten Waterbus

Evaluatie avondvaarten Waterbus

Al meer dan vijftien jaar is de Waterbus in de Drechtsteden een bekend en succesvol fenomeen. In de Klantenbarometer 2016 steeg de waardering op alle fronten; deze behoort tot de hoogste van Nederland. Toch... - Lees meer

Traject snelfietsroutes Eindhoven

Traject snelfietsroutes Eindhoven

Vorig jaar ondersteunden we Eindhoven bij het opstellen van de Agenda Fiets! In het verlengde daarvan kijken we nu naar een concrete uitwerking van het fietsbeleid: Hoe kunnen verschillende snelfietsroutes... - Lees meer

GVVP Molenwaard vastgesteld

GVVP Molenwaard vastgesteld

Onlangs is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) van de gemeente Molenwaard vastgesteld. Wij schreven dit plan in nauwe samenwerking met de gemeente en andere belanghebbenden. Molenwaard is een... - Lees meer

Bijeenkomsten Fietsstraten CROW-Fietsberaad

Bijeenkomsten Fietsstraten CROW-Fietsberaad

Vorig jaar publiceerde CROW-Fietsberaad een discussienotitie over Fietsstraten. Hoe moeten ze eruit zien, wat is het toepassingsgebied, etc. De discussienotitie eindigde met 10 aanbevelingen voor een goede... - Lees meer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Secretariaat ROCOV’s
In 2017 verzorgen wij weer het secretariaat van diverse reizigersoverleggen en tevens het secretariaat van het consumentenoverleg in het NOVB (Nationaal OV Beraad). Samen... - Lees meer

Verkeer op Goeree-Overflakkee

Verkeer op Goeree-Overflakkee

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV-GO) heeft ons gevraagd om een onderzoek naar de problematiek van het (zware) landbouwverkeer op Goeree-Overflakkee uit te voeren.... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.